Naprawa drukarki Brother: Machine error 46: Czyszczenie niemożliwe…

naprawa drukarki BrotherPo wydrukowaniu określonej ilości kopii i wg. producenta – „zapełnieniu” absorbera w drukarkach Brother dochodzi do blokady, która uniemożliwia dalsze czyszczenie głowic.
Na wyświetlaczy pojawia się błąd:

Machine error 46:
Czyszczenie niemozliwe…
Rozwiązanie problemu i naprawa drukarki Brother:
„Reset” licznika i odblokowanie drukarki:

Należy wejść w tryb serwisowy:
W tym celu wyciągamy przewód zasilający, wciskamy przycisk menu i trzymając podłączamy przewód.
Operując strzałkami wybieramy kod Maintenance 80 i zatwierdzamy „OK/Set”
Wciskamy przycisk „Mono start” do momentu, gdy ujrzymy: PURGE: xxxxxx
Ustawiamy sekwencje 2, 7, 8, i 3 używając tylko klawisza w górę i potwierdzając liczbę „set”.
Po udanej operacji licznik „Purge” zostanie zresetowany (zera na wyświetlaczu).
Wychodzimy z trybu serwisowego klawiszem „Stop/Exit” i ponownie uruchamiamy drukarkę.

WRÓĆ